Doktora ve Yüksek Lisans Seminer Dersi Sunum Programı hkTüm Duyurular
31
MART

 

 

Sevgili Öğrenciler,

 

Yüksek Lisans Seminer ve Doktora Seminer Dersinde sunum yapacak öğrencilerin listesi, öğrencilerin tez danışmanları, seminer konuları, sunulacak yer, tarih ve saat bilgilerinin bulunduğu form ektedir.

 

İlgili konularda, sunum yapılacak seminer dersleri tüm dinleyicilere açıktır.

 

Tez Danışmanlarının, “FBE Lisansüstü Seminer Dersleri Uygulama Esasları” uyarınca, danışmanı oldukları öğrencilerin seminer sunumlarına katılmaları zorunludur.

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı,

 

Yüksek Lisans Seminer Dersi Sunum Programı Gr 1

Yüksek Lisans Seminer Dersi Sunum Programı Gr 2

Doktora Seniner Dersi Sunum Programı Gr 1

Doktora Seniner Dersi Sunum Programı Gr 2

 

Enerji Teknolojileri   

ENT 5001 Seminer sunumu