Türk Vatandaşı Öğrenciler için E-posta ile KOOP işletmede mesleki eğitim Başvurusu:Tüm Duyurular
16
OCAK

 

 

 

 

 

A. BAŞVURU ADIMLARI

 

 

1.adım: Aşağıda yer alan evraklardan ‘’FORM1= Uygulamalı Eğitim Kabul Formu’’ işyeri yetkilisine imzalatıldıktan sonra FORM1, FORM2, FORM3, FORM4 evrakları taratılarak Tek PDF dosyası haline getirilir.

 

2.adım: Tek PDF haline getirilmiş işletmede mesleki eğitim başvuru evraklarına ‘’Öğrenci No_Ad_Soyad’’ şeklinde dosya ismi verilir.

 

3.adım: Hazırlanan PDF dosyası mkf.koop.sgk@gmail.com adresine e-posta yolu ile gönderilir.

 

 

 

B. BAŞVURU FORMATI

 

 

 Alıcı Kısmı : mkf.koop.sgk@gmail.com

 

 

  1. Konu Kısmı: Sırasıyla ‘’Öğrencinin Bölümü, Öğrenci No, Öğrenci Ad_Soyad )’’ bilgileri konu kısmına yazılacaktır.

(Örn : Makine Mühendisliği, 11065000, Ahmet GÜLER)

 

 

  1. Metin Kısmı: Aşağıdaki metin kopyalanarak e-postanın metin kısmına yapıştırılacak ve metinde yer alan noktalı yerlere sırasıyla ‘’Öğrenci No, Ad_Soyad, Öğrencinin Bölümü’’  bilgileri başvuru sahibi tarafından yazılacaktır.

 

 

‘’………………….. öğrenci numaralı ve …………………………… ad-soyadlı öğrenciniz olarak ………………………….Bölümü KOOP eğitimine katılmak için aşağıda yer alan evrakları İşletmede Mesleki Eğitim Uygulama İlkeleri ve başvuru esaslarına uygun şekilde size yollamak suretiyle KOOP SGK başvurusu yapmak istiyorum.   ‘’

 

 

 

  1. Ek Kısmı : Tek PDF dosyası haline getirilmiş  FORM1, FORM2, FORM3, FORM4,  sırasıyla ‘’Öğrenci No_Ad_Soyad’’ olarak isim verilmiş staj başvuru evraklarını içeren dosya e-postanın ek kısmına eklenerek gönderilecektir.

 

(Örn :11065000, Ahmet GÜLER)

 

 

 

C. BAŞVURU FORMLARI