Bölüm Başkanından

Bölüm Başkanından,

                                                                                                                                

 

Sevgili Gençler,

 

111 yıllık üniversitemizin en köklü bölümlerinden olan Makine Mühendisliği Bölümü’ne hoş geldiniz.

 

Bölümümüzle ilgili sizlerle paylaşmak istediklerimiz var:

 

-Makine Mühendisliği Bölümü’müz; Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar, Konstrüksiyon, Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi, Makine Teorisi ve Sistem Dinamiği, Mekanik, Otomotiv ve Termodinamik olmak üzere toplam 7 Çalışma Alanından oluşmaktadır.

 

-Makine Mühendisliği diploması yanında belirli şartları sağladıkları takdirde öğrencilerimize; Enerji, Isı Proses, İklimlendirme, İmal Usulleri, Konstrüksiyon ve Otomotiv “Dal Belgesi” verilmektedir.

 

-Bölümümüz Üniversitemizin Yıldız Kampüsü’nde eğitim öğretim vermektedir. İngilizce Hazırlık sınıfı ve 1.sınıfın bazı dersleri ise Davutpaşa Kampüsü’nde verilmektedir.

 

-Eğitimimiz %30 İngilizce olarak verilmektedir. Öğrencilerimiz mezun olabilmek için toplamda 155 kredilik derslerinin azami %30’unu İngilizce almak zorundadır. Derslerimiz hem Türkçe hem de İngilizce seçeneğiyle açılmaktadır. 

 

-Kontenjanımız 6 lise birinciliği olmak üzere toplam 216’dır. Yabancı uyruklu, Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Çift Anadal vs. işlemleri ile toplam 291 olmaktadır. Doluluk oranımız % 100’dür.

 

-Bölümümüzde; 1646 Lisans, 390 Yüksek Lisans, 200 Doktora, 134 Yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 2236 öğrencimiz bulunmaktadır.

 

-Bölümümüz 28 Profesör, 22 Doçent, 17 Dr. Öğretim Üyesi, 7 Öğretim Görevlisi ve 30 Araştırma Görevlisi ile toplam 104 akademik personele sahiptir.

 

-Bölümümüz MÜDEK Akreditasyon Programı ile akredite olarak, öğrencilerimizin diplomalarının Avrupa, Amerika ve Avustralya üniversitelerinde geçerliliği sağlanmaktadır.

 

-Bölümümüzün Eğitim Planı Çıktıları ise; Ulusal ve/veya uluslararası özel sektörde ve/veya kamuda, makine mühendisliği eğitimi gerektiren birimlerde çalışması, bulunduğu ortamda problemleri tespit ederek çözüm üretecek projeler geliştirmesi, kamuda ve/veya özel sektörde, AR-GE ve ÜR-GE projelerinde görev alması, girişimci yaklaşımla yeni iş sahaları oluşturması ve öncelikli alanlarda çalışmalar yaparak sanayide gelişmeye katkı sağlaması, ulusal ve/veya uluslararası araştırma kurumlarında, enstitülerde bilimsel araştırma yapması olarak tanımlanmaktadır.

 

-2018-2019 Öğretim yılında lisans programımız MÜDEK ve Bologna standartlarını sağlamak için güncellenmiştir. Güncellenen ders planı ile zorunlu temel bilim derslerinin oranı yanında laboratuvar ve uygulama dersleri de arttırılarak, bölümümüzdeki öğrencilerimizin daha iyi mühendisler olması yönünde adımlar atılmıştır.

 

-Bölümümüz üniversitemizin ERASMUS ile en çok öğrenci gönderen ve yurt dışında anlaşması en çok olan bölümlerinden biridir. Bunun yanında FARABİ ve MEVLANA öğrenci değişim programlarından da bölümümüzde yararlanan öğrencilerimiz bulunmaktadır.

 

Ülkemizin temel taşlarından birini oluşturan Bölümümüz, yetişmiş ve nitelikli öğretim kadrosu, sanayi/endüstri ve Ar-Ge kuruluşlarını barındırması ve işbirliği olanaklarına imkân vermesi, mezunlarının gerek özel gerek kamu sektöründe yetkin/etkin pozisyonlarda görev yapması, eğitimini verdiği meslek alanlarının çekiciliği nedeni ile başarılı öğrencilerin tercihi durumundadır.

 

Öğrencilik yıllarımdan beri içerisinde olmaktan gurur duyduğum; üniversitemizi, bölümümüzü, hep birlikte daha ileriye taşımak amacı ile Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

 

Artık sen de bir YILDIZ’lısın…