Eğitim Amaçlarımız

 

Mezunlarımızın;

 

-Ulusal ve/veya uluslararası özel sektörde ve/veya kamuda, makine mühendisliği eğitimi gerektiren birimlerde çalışması, (PEA-1 )

 

 -Bulunduğu ortamda problemleri tespit ederek çözüm üretecek projeler geliştirmesi, (PEA-2 )

 

 

Kamuda ve/veya özel sektörde, AR-GE ve ÜR-GE projelerinde görev alması, (PEA-3)

 

 

Girişimci yaklaşımla yeni iş sahaları oluşturması ve öncelikli alanlarda* çalışmalar yaparak sanayide gelişmeye katkı sağlaması, (PEA-4 )

 

 

-Ulusal ve/veya uluslararası araştırma kurumlarında, enstitülerde bilimsel araştırma yapması, (PEA-5)

 

amaçlanmaktadır.

 

 

PEA: Program Eğitim Amacı

 

*YÖK verilerine göre: Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, İleri ve Akıllı İmalat,  Otomotiv,  Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım, Termoakışkan, Yenilebilir Enerji ve Enerji Depolama