Ana içeriğe atla

2023-2024 Bahar Doktora Yeterlilik

Sevgili Öğrenciler,

2023-2024 Eğitim Öğretim Bahar  Yarıyılında Anabilim Dalımız Doktora Yeterlilik yazılı ve sözlü sınavı yüz yüze yapılacaktır.

Yazılı sınavı  (15.04-26.04.2024) tarihleri arasında tez danışmanının belirlediği gün ve saate yüz yüze yapılacaktır.

Yazılı Sınavında başarılı olan öğrencilerin sözlü sınavları en geç  13.05.2024  tarihine kadar yüz yüze yapılacaktır.

Doktora Yeterlilik sınavına başvuru yapan öğrenciler, Lisansüstü derslerden sorumludur.

 

Yeterlik sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur.

❖Yazılı sınav, tek aşamadan oluşur ve yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır.

❖ Yeterlik yazılı sınavı, Anabilim Dalı bünyesinde oluşturulan program için tanımlanan lisansüstü düzeyindeki dersleri kapsar.

❖  Yazılı sınav en fazla 120 dakikadır.

❖ Öğrenci yeterlik yazılı sınavından en az 70/100 puan almalıdır.

❖  Yeterlik yazılı sınavdan başarılı olamayan öğrenci sözlü sınava giremez.

❖ Yeterlik sözlü sınav yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır ve yeterlik sözlü sınavından en az 50/100 puan alınmalıdır.

❖  Yazılı ve Sözlü Sınav bölümlerinin tüm sınav içindeki ağırlığı %50’dir.

❖ Yeterlik yazılı ve sözlü sınav aritmetik ortalaması en az 70/100 puan olmalıdır.

❖ Yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarının her birinden en az gerekli puan koşulunu sağlayamayan öğrenci başarısız sayılır.

Makine Mühendisli Anabilim Dalı