Ana içeriğe atla

E-posta ile Staj Defteri Teslimi Hk.

 

 

 

 

 

Açıklama:

E-posta ile staj defteri teslimi yapmak isteyen öğrenciler için hazırlanmış olan Word formatında ‘’Staj Defteri’’ ile defter teslimi için gerekli olan evraklar aşağıda verilmiştir. Öğrenciler Word formatında hazırlanmış FORM11: Makine Müh. Staj Defteri’ni kullanarak bilgisayar ortamında staj defterlerini yazacaktır. FORM11: Makine Müh. Staj Defteri Word formatında aşağıda belirtilen e-posta adreslerine gönderileceğinden dolayı işyeri yetkilisi tarafından staj defterinin her sayfasının imzalanması yerine FORM12: İşyeri Defter Onay Formu işyeri yetkilisine imzalatılacaktır.

 

 

E-posta ile staj defteri teslimi yapmak isteyen öğrenciler yaptıkları stajın türüne göre aşağıda yer alan e-posta adreslerine staj defterlerini istenilen formatta göndermeleri gerekmektedir. Staj türüne göre istenen ek teknik çizim, form vb. evraklarda FORM11: Makine Müh. Staj Defteri 'nin sonuna eklenerek tek dosya olarak gönderilecektir. 

 

 

 

EVRAK FORMATI

1.adım:  Öğrenciler Word formatında hazırlanmış FORM11:  Makine Müh. Staj Defteri’ni kullanarak bilgisayar ortamında staj defterlerini dolduracaktır.

2.adım: Yazımı tamamlanmış FORM11: Makine Müh. Staj Defteri Word Dosyası olarak sırasıyla ‘‘’Öğrenci No,  Ad_ SOYAD, Stajın Türü’’ şeklinde dosya ismi verilerek kaydedilecektir.

(Örn: 15065000, Can CANER, Mesleki Alan 1)

3.adım: İşyeri Yetkilisi ve öğrenci tarafından kendine ayrılan kısımları doldurulmuş, kaşelenmiş ve imzalanmış olan    FORM12+FORM7+FORM8+FORM9 evrakları taratılarak tek PDF dosyası haline getirilecektir.

4.adım: Tek PDF haline getirilmiş FORM12+FORM7+FORM8+FORM9 sırasıyla ‘’Öğrenci No,  Ad_ SOYAD, Stajın Türü)’’ şeklinde dosya ismi verilerek kaydedilecektir.

(Örn: 15065000, Can CANER, Mesleki Alan 1)

 

 

STAJ DEFTERİ TESLİM FORMATI

Alıcı Kısmı: Defteri değerlendirecek staj komisyonuna ait yukarıda verilmiş olan gmail adresi yazılacak.

Konu Kısmı: Sırasıyla ‘’Öğrencinin Bölüm, Öğrenci No,  Öğrenci Ad_ SOYAD, Stajın Türü (Atölye, Mesleki Alan 1, Mesleki Alan 2)’’ bilgileri konu kısmına yazılacaktır.

(Örn: Makine Mühendisliği Bölümü, 15065000, Can CANER, Atölye Stajı)

Metin Kısmı: Aşağıdaki metin kopyalanarak e-postanın metin kısmına yapıştırılacak ve metinde yer alan noktalı yerlere sırasıyla ‘’Öğrencinin No, Ad_Soyad, Stajın Türü (Mesleki Alan 1, Mesleki Alan 2, Atölye)’’  bilgileri öğrenci tarafından yazılacaktır.

 

 

‘’………………….. öğrenci numaralı ve …………………………… ad-soyadlı öğrenciniz olarak Makine Mühendisliği Bölümü …………………….Staj defterinin teslimini istenilen format ve sürede olacak şekilde e-posta ekinde yer alan formlarla birlikte yapmak istiyorum’’

 

 

Ek Kısmı: WORD dosyası halinde bilgisayar ortamında doldurulmuş ve sırasıyla ‘’Öğrenci No, Ad_SOYAD, Stajın Türü’’ olarak isimlendirilmiş FORM11:Makine Müh. Staj Defteri ile Tek PDF doyası haline getirilmiş (FORM12+FORM7+FORM8+FORM9+FORM10) ve sırasıyla ‘’Öğrenci No, Ad, SOYAD’’  olarak isimlendirilmiş dosyalar e-postanın ek kısmına eklenerek gönderilecektir.

 

 

(Word dosya ismi örn: 15065000, Can CANER, Mesleki Alan 1)
(PDF dosya ismi örn: 15065000, Can CANER, Mesleki Alan 1)

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı.