Skip to main content

Tanıtım

Makine Mühendisliği Bölümü'nde; Lisans (I.Öğretim-II.Öğretim), Yüksek Lisans, Doktora programı olmak üzere 3 program yürütülmektedir.

 

Makine Mühendisliği Lisans Programı

1 yıl İngilizce Hazırlık ve 4 yıl örgün öğretim olmak üzere toplam 5 yıllık süreden oluşur. 4 yıllık öğretim süresi ders geçme sistemine dayalı 8 yarıyıla bölünmüştür. 4.yarıyılını tamamlamak koşuluyla, tüm öğrencilerin yaz dönemlerinde, öncelikle 20 iş günü Atölye Stajı ve sonrasında, seçeceği dala göre 40 iş günü Mesleki Alan Stajı yapmaları zorunludur. Mesleki Alan Staj içeriği dallara göre değişim göstermektedir. 5.yarıyıl itibarıyla dal eğitimimiz başlamaktadır. Genel, Konstrüksiyon, Enerji, Otomotiv, Isı Proses, İmalat ve İklimlendirme dalı olmak üzere 7 çalışma alanı mevcuttur. Mezuniyete hak kazanan öğrencilere Makine Mühendisliği’nde Lisans Derecesi verilir.

 

Yüksek Lisans Programı

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı yürütülmektedir. Bu programda; Enerji, Isı Proses, İmal Usulleri, Konstrüksiyon, Makine Teorisi ve Kontrol, Otomotiv olmak üzere altı alt program bulunmaktadır. Bu programı tamamlayan öğrencilere Makine Mühendisliği’nde Yüksek Lisans Derecesi verilir.

 

Doktora Programı

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı yürütülmektedir. Bu programda; Enerji, Isı Proses, İmal Usulleri, Konstrüksiyon, Makine Teorisi ve Kontrol, Otomotiv olmak üzere altı alt program bulunmaktadır. Bu programı tamamlayan öğrencilere Makine Mühendisliği’nde Doktora Derecesi verilir.

 

 

111 yıllık üniversitemizin en köklü bölümlerinden olan Makine Mühendisliği Bölümü’ne hoş geldiniz.

 • Makine Mühendisliği Bölümü’müz; Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar, Konstrüksiyon, Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi, Makine Teorisi ve Sistem Dinamiği, Mekanik, Otomotiv ve Termodinamik olmak üzere toplam 7 Çalışma Alanından oluşmaktadır.

 • Makine Mühendisliği diploması yanında belirli şartları sağladıkları takdirde öğrencilerimize; Enerji, Isı Proses, İklimlendirme, İmal Usulleri, Konstrüksiyon ve Otomotiv “Dal Belgesi” verilmektedir.

 • Bölümümüz Üniversitemizin Yıldız Kampüsü’nde eğitim öğretim vermektedir. İngilizce Hazırlık sınıfı ve 1.sınıfın bazı dersleri ise Davutpaşa Kampüsü’nde verilmektedir.

 • Eğitimimiz %30 İngilizce olarak verilmektedir. Öğrencilerimiz mezun olabilmek için toplamda 155 kredilik derslerinin azami %30’unu İngilizce almak zorundadır. Derslerimiz hem Türkçe hem de İngilizce seçeneğiyle açılmaktadır. 

 • Kontenjanımız 6 lise birinciliği olmak üzere toplam 216’dır. Yabancı uyruklu, Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Çift Anadal vs. işlemleri ile toplam 291 olmaktadır. Doluluk oranımız % 100’dür.

 • Bölümümüzde; 1560 Lisans, 680 Yüksek Lisans, 236 Doktora, 125 Yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 2601 öğrencimiz bulunmaktadır.

 • Bölümümüz 28 Profesör, 25 Doçent, 14 Dr. Öğretim Üyesi, 7 Öğretim Görevlisi ve 26 Araştırma Görevlisi ile toplam 100 akademik personele sahiptir.

 • Bölümümüz MÜDEK Akreditasyon Programı ile akredite olarak, öğrencilerimizin diplomalarının Avrupa, Amerika ve Avustralya üniversitelerinde geçerliliği sağlanmaktadır.

 • Bölümümüzün Eğitim Planı Çıktıları ise; Ulusal ve/veya uluslararası özel sektörde ve/veya kamuda, makine mühendisliği eğitimi gerektiren birimlerde çalışması, bulunduğu ortamda problemleri tespit ederek çözüm üretecek projeler geliştirmesi, kamuda ve/veya özel sektörde, AR-GE ve ÜR-GE projelerinde görev alması, girişimci yaklaşımla yeni iş sahaları oluşturması ve öncelikli alanlarda çalışmalar yaparak sanayide gelişmeye katkı sağlaması, ulusal ve/veya uluslararası araştırma kurumlarında, enstitülerde bilimsel araştırma yapması olarak tanımlanmaktadır. KOOP projesi kapsamında, öğrencilerin, Bölümümüzün anlaşmalı olduğu şirketler ile birkaç dönem işbirliği yapması sağlanmaktadır.

 • 2018-2019 Öğretim yılında lisans programımız MÜDEK ve Bologna standartlarını sağlamaktadır ve 2026 yılı Akreditasyon Ölçüt 3.0 kurallarının gereksinimlerini karşılamak için 2024-2025 Öğretim yılı itibariyle güncellenme çalışmaları devam etmektedir. Güncellenen ders planı ile zorunlu temel bilim derslerinin oranı, seçmeli derslerinin oranı arttırılarak bölümümüzdeki öğrencilerimizin daha iyi mühendisler olması yönünde adımlar atılmaktadır.

 • Bölümümüz üniversitemizin ERASMUS ile en çok öğrenci gönderen ve yurt dışında anlaşması en çok olan bölümlerinden biridir. Bunun yanında FARABİ ve MEVLANA öğrenci değişim programlarından da bölümümüzde yararlanan öğrencilerimiz bulunmaktadır.