Skip to main content

Özgörüş ve Özgörev

Özgörüş (Vizyon)

Ülkemizin ve dünyanın mühendislik ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim veren, güncel bilimsel araştırmalar yapan, literatüre ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunan, alanında söz sahibi, öncü, mezunları tercih edilen bir bölüm olma  özelliğini sürdürmektir.

 

Özgörev (Misyon)

Isıl ve mekanik sistemleri tasarlayabilen, analiz edebilen, üretim tekniklerini uygulatabilen, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip, takım arkadaşları ile uyum içerisinde çalışabilen, kendine güvenen, girişimci, araştıran, teknolojik gelişmelere açık, ülkesine ve insanlığa yararlı, bireyler yetiştirmektir.