Skip to main content

- Prof. Dr.

resim
Prof. Dr. Ahmet SAĞIRLI
 • L./Y.L./Dr.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Araştırma Alanları: Konstrüksiyon ve İmalat, Makina Elemanları,
 • Makina Tasarımı, Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat
 • Transport Tekniği, Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Benzetimi
resim
Prof. Dr. Ahmet Selim DALKILIÇ
 • L.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Y.L. / Dr.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • P. Dr.: King Mongkut's University Of Technology Thonburi
 • Araşt.: Enerji, Diğer Yenilenebilir Enerji Yöntemleri,
 • Termodinamik, Isı ve Madde Transferi, Isıtma,
 • Soğutma ve Havalandırma, Isıl Sistemler
resim
Prof. Dr. Ali PINARBAŞI
 • L.: İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Y. L.: Dokuz Eylül Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü
 • Dr.: University of Liverpool, Engineering Faculty, Mechanical En
 • Araştırma Alanları: Enerji, Akışkanlar Mekaniği
 • Termodinamik, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma, Hesaplamalı
 • akışkanlar dinamiği, Isıl Sistemler, Termik makinalar
Prof. Dr. Ali Volkan AKKAYA
 • Araştırma Alanları: Enerji, Konvansiyonel
 • Enerji Sistemleri ve Teknolojileri, Alternatif Enerji Kaynakları
 • Hidrojen teknolojileri ve yakıt hücreleri
resim
Prof. Dr. Alper UYSAL
 • L.: Uludağ Üniversitesi
 • Y.L. / Dr.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • P. Dr.: University of Kentucky, USA
 • Araştırma Alanları: Talaşlı İmalat Yöntemleri, Sürdürülebilir
 • Talaşlı İmalat, Karbon Emisyonu Hesaplama, Optimizasyon, Talaş
 • Kaldırma Mekaniği, Hibrit Talaşlı İmalat
resim
Prof. Dr. Anıl AKDOĞAN
 • L.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Y.L / Dr.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Araşt: Ölçme Tekniği, Kalite Kontrolü, Makine Mühendisliği,
 • Döküm Yöntemleri
resim
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER
 • L. / Dr.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Y. L./ İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Araştırma Alanları: Enerji, Rüzgar Enerjisi, Konstrüksiyon ve
 • İmalat, Makina Tasarımı, Tahribatsız Muayene, Döküm
 • Yöntemleri, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
resim
Prof. Dr. Burhanettin ÇETİN
 • L. / Y.L. / Dr.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Araştırma Alanları: Enerji, Konvansiyonel Enerji Sistemleri ve
 • Teknolojileri, Mühendislik ve Teknoloji
resim
Prof. Dr. Deniz ULUSARSLAN
 • Dr.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Araştırma Alanları: Enerji, Akışkanlar Mekaniği
 • Alternatif Enerji Kaynakları, Güneş Enerjisi, Termodinamik
 • Isı ve Madde Transferi, Mühendislik ve Teknoloji
resim
Prof. Dr. Derya Burcu ÖZKAN
 • L./ Y.L.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Araştırma Alanları: Termodinamik, Isı ve Madde Transferi
 • Isıtma, Soğutma ve Havalandırma, Isıl Sistemler
resim
Prof. Dr. Ferhat DİKMEN
 • L. / Y.L.: İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Dr.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Araştırma Alanları: Konstrüksiyon ve İmalat, Makina Elemanları
resim
Prof. Dr. Hakan DEMİR
 • L. / Y.L./ Dr.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Araştırma Alanları: Enerji, Akışkanlar Mekaniği,
 • Basınçlı Kaplar ve Borular, Konvansiyonel Enerji Sistemleri ve
 • Teknolojileri, Diğer Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Alternatif
 • Enerji Kaynakları, Enerji depolama teknolojileri
 • Jeotermal Enerji, Rüzgar Enerjisi, Termodinamik
resim
Prof. Dr. Emrullah Hakan KALELİ
 • Y.L. / Dr.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Araştırma Alanları: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Karakterizasyonu
 • Nanomalzemeler
resim
Prof. Dr. Halil ÖZER
 • L.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Y.L./ Dr.: Sakarya Üniversitesi
 • P.Dr.: Eindhoven University of Technology/ Hollanda
 • Araştırma Alanları: Mekanik, Katı Cisimler Mekaniği
 • Sürekli Ortam Mekaniği
resim
Prof. Dr. Hasan Hüseyin ERDEM
 • L. / Y.L. / Dr.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Araştırma Alanları: Konvansiyonel Enerji Sistemleri ve
 • Teknolojileri, Alternatif Enerji Kaynakları
Prof. Dr. İbrahim DİNÇER
resim
Prof. Dr. Mehmet BOZCA
 • L. / Y.L.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Dr.: İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Araştırma Alanları: Konstrüksiyon ve İmalat,
 • Makina Elemanları
resim
Prof. Dr. Mihrigül EKŞİ ALTAN
 • L./ Y.L./ Dr.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Araştırma Alanları: Konstrüksiyon ve İmalat, Eklemeli İmalat,
 • Biyomalzemeler, Biyoteknoloji, Biyomedikal Mühendisliği
resim
Prof. Dr. Muammer ÖZKAN
 • L./ Y.L./ Dr.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Araştırma Alanları: Taşıt Dinamiği, İçten Yanmalı Motorlar,
 • Yakıtlar, Emisyonlar
resim
Prof. Dr. Özden AĞRA
 • L./ Y.L./ Dr.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Araştırma Alanları: Termodinamik, Isı ve Madde Transferi
 • Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, Isıl Sistemler
resim
Prof. Dr. Özgen Ümit ÇOLAK ÇAKIR
 • L./Y.L.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Dr.: Renselear Polytechnic Institute, Mechanical, Aerospace And
 • Nuclear Engineering
 • P. Dr.: University of Maryland Baltimore County, Makina, Amerika
 • Araştırma Alanları: Konstrüksiyon ve İmalat
 • Makina Elemanları, Makina Tasarımı, Mekanik Özellikler
 • Polimerik Malzemeler
resim
Prof. Dr. Rahmi GÜÇLÜ
 • L./ Y.L./ Dr.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Araştırma Alanları: Makina Teorisi ve Dinamiği
Prof. Dr. Sabiha YILDIZ
 • L./ Y.L.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Y.L.: Technische Universitaet Berlin, Almanya
 • Dr.: Technische Universitaet Berlin, Almanya
 • Araştırma Alanları: Enerji, Termodinamik, Isı ve Madde Transferi
 • Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği,
 • Isıl Sistemler
Prof. Dr. Semih Sezer
 • L./ Y.L.: İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Dr.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • P. Dr.: Purdue University, Engineering Faculty, Mech. Eng., ABD
 • Araştırma Alanları: Sistem Dinamiği ve Kontrolü, Taşıt
 • Sistemleri Dinamiği, Robotik, Dinamik Sistemlerin Modellenmesi
 • ve Benzetimi, Mekanik Titreşimler, Makine Teorisi ve Dinamiği
resim
Prof. Dr. Surkay D. AKBAROV
 • Araştırma Alanları: Katı Cisimler Mekaniği,
 • Yapı Mekaniği, Makina Teorisi ve Dinamiği,
 • Mekanik Titreşimler, Sonlu Elemanlar Yöntemi
 • Matematik, Kısmi diferansiyel eşitlikler
 • Sürekli Ortam Mekaniği
resim
Prof. Dr. Şaban PUSAT
 • L.: Marmara Üniversitesi
 • Y.L.: Technical University of Denmark / Yıldız Teknik Üniv.
 • Dr.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Araştırma Alanları: Enerji, Rüzgar Enerjisi, Termodinamik
 • Konvansiyonel Enerji Sistemleri ve Teknolojileri,
 • Isı ve Madde Transferi, Isıl Sistemler, Termik makinalar
resim
Prof. Dr. Şevket Özgür ATAYILMAZ
 • L./ Y.L./ Dr.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Araştırma Alanları: Termodinamik, Isı ve Madde Transferi
 • Mühendislik ve Teknoloji
resim
Prof. Dr. Tarkan SANDALCI
 • L./Y.L./Dr.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Araştırma Alanları: Taşıt Sistemleri Dinamiği, Mekatronik,
 • Termodinamik, İçten Yanmalı Motorlar
resim
Prof. Dr. Volkan ERSOY
 • L./ Y.L./ Dr.: İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Araştırma Alanları: Akışkanlar Mekaniği, Sürekli Ortam Mekaniği
resim
Prof. Dr. Zehra YUMURTACI
 • L./Y.L./Dr.: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • P.Dr.: Ecole Polytechnıc Ens. / Canada
 • Araştırma Alanları: Enerji, Alternatif Enerji Kaynakları