Skip to main content

KOOP

 

 

YTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ 

KOOP EĞİTİMİ (İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM) 

 

Aşağıda, YTÜ Makine Fakültesinde KOOP (İşletmede Mesleki Eğitim) Modeli ve süreçleri hakkında genel bilgilendirmeyi, başvuru ve işleyiş esaslarını, dönemsel takvim ve süreç akışı hakkında genel bilgilerle birlikte uygulamada ihtiyaç duyulacak formları bulabilirsiniz.

 

 

A.GENEL BİLGİLER

 1   KOOP NEDİR?

2   MAKİNE FAKÜLTESİ KOOP İLKELERİ

 3  KOOP KOMİSYON LİSTESİ, GÖREV TANIMLARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 B  2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KOOP SÜRECİ

1. KOOP TAKVİMİ VE İŞ AKIŞI

2. KOOP EĞİTİMİ UYGULANACAK ANLAŞMALI İŞLEMELER VE KONTENJANLARI

3. KOOP (İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM) BAŞVURUSU

4. BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ

5. KOOP BAŞVURU EVRAKLARININ TESLİMİ VE SGK İŞLEMLERİ

 

C.KOOP EĞİTİM SÜRECİ

1.KOOP EĞİTİMİ SIRASINDA KULLANICAK BELGELER

2.KOOP EĞİTİMİ BİTİMİNDE KULLANILACAK BELGELER

 

A.GENEL BİLGİLER

 

1.KOOP NEDİR?

İşletmede Mesleki Eğitim kapsamında uygulanan YTÜ KOOP Modeli (CO-OP Cooperative Education), geleneksel stajın yeniden tanımlanmış inovatif halidir. Çoğunlukla stajla karıştırılan KOOP, üniversite ve iş dünyası arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlar. Bu bağlamda altı çizilmesi gereken nokta, belli programlarda var olan stajın bir zorunluluk olduğudur; KOOP ise gönüllülük esasına dayanır. 

Üniversite, KOOP yapmak isteyen öğrenciyle uygun sektördeki işvereni tanıştırır. İşveren de aradığı nitelikteki öğrenciyi KOOP Eğitimi süresince iş hayatına hazırlamaya başlar. Ayrıca, araştırmalara göre, KOOP Eğitimi uygulayan üniversitenin ilerleyen yıllarda tercih edilme oranı yükselme göstermektedir. Özetle KOOP'un amacı, üniversite ile iş dünyası arasındaki bağı daha organik biçimde içselleştirerek kuvvetlendirmektir.

KOOP Eğitim Modeli hakkında ayrıntılı bilgiye http://www.koop.yildiz.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

2.MAKİNE FAKÜLTESİ KOOP İLKELERİ

İşletmede Mesleki Eğitim başvuru koşulları ile birlikte uygulamaya dair diğer ilkeler aşağıdaki linkte yer almaktadır.

 

3.KOOP KOMİSYON LİSTESİLERİ, GÖREV TANIMLARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Aşağıda yer alan linkten Bölüm Komisyon üyelerinin isim ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

 

B.2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KOOP SÜRECİ

İşletmede Mesleki Eğitim sürecinin yürütülmesi temel hatlarıyla aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

 

 1. KOOP Protokolü olan işletmelerden dönemsel bilgilerin toplanması.
 2. İşletme kontenjan ve diğer KOOP bilgilerinin öğrenciler ile paylaşılması ve öğrenci KOOP başvuru süreci.
 3. Başvuru değerlendirme ve sonuçların ilan edilmesi.
 4. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin tercihlerinin alınması ve öğrenci-işletme görüşmeleri. 
 5. Öğrenci-işletme eşleştirme süreci, sonuçların ilanı ve işletme kabulü.
 6. SGK işlemleri için öğrencilerin kabul evrakları ile e-posta yoluyla Makine Fakültesi Staj Bürosuna başvuru yapması ve akabinde SGK girişlerinin Staj Bürosu tarafından yapılması
 7. Ders kayıtları ve KOOP Eğitim süreci
 8. KOOP Eğitiminin değerlendirilmesi ve harf notlarının belirlenmesi

Aşağıda bu süreçler açıklanmıştır:

 

1.KOOP TAKVİMİ  2024

KOOP Eğitim Modeline katılacak öğrencilerimizin süreci sağlıklı takip edebilmeleri için açıklanan takvime dikkatle riayet etmeleri gerekmektedir. KOOP Eğitim süreci ile ilgili iş akışını aşağıdaki linkte görebilirsiniz.

2.KOOP EĞİTİMİ UYGULANACAK ANLAŞMALI İŞLEMELER VE KONTENJANLARI

İşletmede eğitime alınacak öğrenci kontenjan sayıları ve diğer işletme bilgilerine aşağıda bağlantı linki verilen YTÜ Kariyer Portalı üzerinden giriş yaparak erişebilirsiniz. 

  3 . KOOP (İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM) BAŞVURUSU VE DEĞERLENDİRİLMESİ.

YTÜ KOOP Modeli eğitimine dâhil olmak isteyen öğrencilerin YTÜ Kariyer Portalı üzerinden 30.01.2024 saat 10:00’da başlamak üzere 01.02.2024 tarihi saat 17:00’a kadar ön başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin ilanı 02.02.2024 tarihinde yapılacaktır. 

Tercih yapmaya hak kazanan öğrencilerin yine YTÜ Kariyer Portalı üzerinden tercih işlemlerini  03 - 04 Şubat 2024 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

İşletmeler, 5-7 Şubat 2024 tarihleri arasında kendilerini tercih eden öğrencilerle mülakat gerçekleştirebilirler. Görüşmeler işletmelere bağlı olarak çevrimiçi (online) ya da yüz yüze olabilir. 

Görüşmelerin ve tercihlerin tamamlanmasının ardından sonuçlar 08.02.2024 tarihinde açıklanacaktır

 

4 .BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ 

İİşletme yerleştirme sonuçları YTÜ Kariyer Portalı üzerinden ilan edilecektir.

İşletme eşleşmesi yapılan öğrencilerin vakit kaybetmeden ilgili işletme sorumlusu ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Öğrencilerimizin kabul aldıktan sonra “FORM 1: Uygulamalı Eğitim Kabul Formunu’’ ilgili işletme sorumlusunun onaylaması ve sisteme yüklemesi SGK işlemlerinin eksiksiz tamamlanabilmesi için büyük önem arz etmektedir. FORM 1: Uygulamalı Eğitim Kabul Formu’nun bir kopyası da Makine Fakültesi Staj Bürosuna aşağıda tanımlanan diğer başvuru evrakları ile birlikte e-posta yolu ile teslim edilmelidir. 

 

5.KOOP BAŞVURU EVRAKLARININ TESLİMİ VE SGK İŞLEMLERİ

Listede adı bulunan öğrenciler yerleştirildiği işletmenin KOOP Sorumlusu ile iletişime geçerek onaylattıkları ‘’FORM 1: Uygulamalı Eğitim Kabul Formunu’’ diğer KOOP Başvuru Evrakları ile birlikte Makine Fakültesi Staj Birimine 13.02.2024 tarihine kadar e-posta ile mkf.koop.sgk@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Gerekli evrakların teslim edilmemesi ve belirlenen takvime uyulmaması durumunda SGK işlemleri tamamlanamayacağından dolayı bu durumdaki öğrenciler KOOP Eğitiminden feragat etmiş sayılacaklardır. Öğrencilerin işletmede mesleki eğitim alacakları süre boyunca sigortalanması zorunludur. 

Aşağıda yer alan linkte e-posta ile KOOP SGK başvuru formatı ve başvuru için gerekli evraklar yer almaktadır.  İstenilen format ve sürelerde başvuru belgelerinin iletilmesi sorumluluğu öğrenciye aittir.

 

 

KOOP SGK başvurusu uygun görülen öğrencinin SGK İşe Giriş Bildirgesi (SGK sigorta girişi) Fakülte tarafından hazırlanacaktır. Öğrenciler SGK işe Giriş Bildirgesi belgesini 19.02.2024 tarihinde e-Devlet kapısından temin edebileceklerdir. Aşağıda yer alan linkte e-Devlet kapısında SGK İşe Giriş Bildirgesi belgesinin görüntülenmesi hakkında görsel anlatımlı dosya yer almaktadır. Bu görsel e-Devlet cep telefonu uygulaması üzerinden hazırlanmıştır.

 E-Devlet İşe Giriş Bildirgesi Görüntüle Akışı için (tıklayınız)

     C KOOP  EĞİTİM  SÜRECİ  

KOOP eğitimi, her eğitim öğretim yılının Bahar dönemi içerisinde, 14 ders haftası boyunca, haftada 5 gün işletmelerin çalışma saatleri içerisinde, işletme yöneticilerinin sorumluluğunda, işletmenin tanımladığı Eğitici Personelin gözetiminde, tanımlanan iş ve görevlerin KOOP öğrencileri tarafından yerine getirilmesi prensibine dayanır. Bu şekilde öğrencilerin mühendislik eğitimlerini işletmelerde bir fiil çalışma hayatının içerisinde uygulamalı olarak tamamlamalarına olanak sağlar. Öğrencilerin KOOP eğitimleri sürecinde dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda özetlenmiştir:

 1. KOOP eğitimi işletmelerden kabul formunun alınması ile başlamaz. Bu formun ilgili bölüme ve Fakülte Staj Birimine teslimi ve SGK giriş kaydının oluşturulması ile başlar. Bu nedenle, işletmelerden kabul formu alan öğrencilerin işletmede eğitime başlamadan önce SGK girişlerinin yapıldığından emin olmaları gerekmektedir.

 2. KOOP eğitimi, 14 hafta ve haftada 5 gün kesintisiz işletmede uygulamalı çalışma ile gerçekleşir.

 3. KOOP’a katılacak öğrencilerin Bahar dönemi eğitim müfredatlarını yukarıdaki maddeye uygun şekilde oluşturmaları gerekmektedir.

 4. YTÜ KOOP yönergesi, Makine Fakültesi Uygulama Esasları ve İşletmeler ile yapılan protokollerin muhakkak okunarak anlaşılması ve buralarda tanımlı esaslara uyulması gerekmektedir. 

 5. Protokolde işletmenin tanımladığı devam kriterine özellikle uyulmalıdır.

 6. İşletmelerin gizlilik politikasına özellikle dikkat edilmelidir. Protokollerde gizlilikle ilgili maddeler dikkatlice incelenmelidir.

 7. Öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitime başlamadan önce bölümlerinde tanımlanan “İşletmede Mesleki Eğitim” derslerine muhakkak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 8. İşletmede Mesleki Eğitim dersleri işletmelerde yapılacak faaliyetleri kapsamaktadır. Öğrenci, işletmedeki faaliyetlerini anlatan çalışma raporunu haftalık ya da aylık olmak üzere üniversitede tanımlı derslerin yürütücüsüne raporlar. Raporların haftalık ya da aylık olması derslerin yürütücüsüne bağlıdır.

 9. İşletmede Mesleki Eğitim Derslerinin yürütücüleri öğrencilerin faaliyetlerini işletmeyi ziyaret ederek ya da online toplantılar ile takip edebilir.

 10. Bahar döneminde 14 haftalık sürecin sonuna gelindiğinde öğrencilerin yaptıkları tüm çalışmalar final döneminin ilk haftası içerisinde, İşletmede Mesleki Eğitim derslerinin yürütücüsünün ve işletme Eğitici Personelinin bulunduğu bir ortamda (yüz yüze ya da online) sunulur.

 11. İşletmede mesleki eğitimin değerlendirmesinde uyulan yüzdesel ağırlıklandırma, %40 derslerin yürütücüsü ve %60 da işletmedeki eğitici personele ait olacak şekilde tanımlıdır. İşletmelerdeki eğitici personel öğrencilerin işletmelerdeki çalışma performansı ve dönem sonundaki sunumunu baz alarak bir değerlendirme yapar. İşletmede Mesleki Eğitim derslerinin yürütücüsü ise haftalık/aylık raporlar ve dönem sonundaki sunumu dikkate alınarak değerlendirmesini yapar.

 12. Değerlendirme sonrası İşletmede Mesleki Eğitim derslerinin harf notları OBS sisteminden ilan edilir.

 

1.KOOP EĞİTİMİ SIRASINDA KULLANICAK BELGELER

 İşletmede Mesleki Eğitim Haftalık-Aylık Çalışma Raporu (tıklayınız)

2.KOOP EĞİTİMİ BİTİMİNDE KULLANILACAK BELGELER

 

 

Türk Vatandaşı Öğrenciler için E-posta ile KOOP SGK Başvurusu:

 

 1.adım: Aşağıda yer alan evraklardan ‘’FORM1= Uygulamalı Eğitim Kabul Formu’’ işyeri yetkilisine imzalatıldıktan sonra FORM1, FORM2, FORM3, FORM4 evrakları taratılarak Tek PDF dosyası haline getirilir. 

2.adım: Tek PDF haline getirilmiş staj başvuru evraklarına ‘’Öğrenci No_Ad_Soyad’’ şeklinde dosya ismi verilir.

3.adım: Hazırlanan PDF dosyası mkf.koop.sgk@gmail.com adresine e-posta yolu ile gönderilir.

 

BAŞVURU FORMATI

 

 Alıcı Kısmı : mkf.koop.sgk@gmail.com

 1. Konu Kısmı: Sırasıyla ‘’Öğrencinin Bölümü, Öğrenci No, Öğrenci Ad_Soyad )’’ bilgileri konu kısmına yazılacaktır.

(Örn : Mekatronik Mühendisliği, 11065000, Ahmet GÜLER)

 1. Metin Kısmı: Aşağıdaki metin kopyalanarak e-postanın metin kısmına yapıştırılacak ve metinde yer alan noktalı yerlere sırasıyla ‘’Öğrenci No, Ad_Soyad, Öğrencinin Bölümü’’  bilgileri başvuru sahibi tarafından yazılacaktır.

  

‘’………………….. öğrenci numaralı ve …………………………… ad-soyadlı öğrenciniz olarak …………………………. Bölümü KOOP eğitimine katılmak için aşağıda yer alan evrakları İşletmede Mesleki Eğitim Uygulama İlkeleri ve başvuru esaslarına uygun şekilde size yollamak suretiyle KOOP SGK başvurusu yapmak istiyorum.   ‘’

 1. Ek Kısmı : Tek PDF dosyası haline getirilmiş  (FORM1, FORM2, FORM3, FORM4)  ve sırasıyla ‘’Öğrenci No_Ad_Soyad’’ olarak isim verilmiş SGK başvuru evraklarını içeren dosya e-postanın ek kısmına eklenerek gönderilecektir.

(Örn :11065000, Ahmet GÜLER)

 Başvuru Formları

 

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için E-posta ile KOOP Staj Başvurusu:

 

1.adım: Aşağıda yer alan evraklardan ‘’FORM1= Uygulamalı Eğitim Kabul Formu’’ işyeri yetkilisine imzalatıldıktan sonra FORM1, FORM2, FORM3, FORM4 evrakları taratılarak Tek PDF dosyası haline getirilir. 

2.adım: Tek PDF haline getirilmiş staj başvuru evraklarına ‘’Öğrenci No_Ad_Soyad’’ şeklinde dosya ismi verilir.

3.adım: Hazırlanan PDF dosyası mkf.koop.sgk@gmail.com adresine e-posta yolu ile gönderilir.

BAŞVURU FORMATI

 Alıcı Kısmı : mkf.koop.sgk@gmail.com

 1. Konu Kısmı: Sırasıyla ‘’Öğrencinin Bölümü, Öğrenci No, Öğrenci Ad_Soyad )’’ bilgileri konu kısmına yazılacaktır.

(Örn : Mekatronik Mühendisliği, 11065000, Ahmet GÜLER)

 1. Metin Kısmı: Aşağıdaki metin kopyalanarak e-postanın metin kısmına yapıştırılacak ve metinde yer alan noktalı yerlere sırasıyla ‘’Öğrenci No, Ad_Soyad, Öğrencinin Bölümü’’  bilgileri başvuru sahibi tarafından yazılacaktır.

 

‘’………………….. öğrenci numaralı ve …………………………… ad-soyadlı öğrenciniz olarak ………………………….Bölümü KOOP eğitimine katılmak için aşağıda yer alan evrakları İşletmede Mesleki Eğitim Uygulama İlkeleri ve başvuru esaslarına uygun şekilde size yollamak suretiyle KOOP SGK başvurusu yapmak istiyorum.   ‘’

 1. Ek Kısmı : Tek PDF dosyası haline getirilmiş  (FORM1, FORM2, FORM3, FORM4 ve sırasıyla ‘’Öğrenci No_Ad_Soyad’’ olarak isim verilmiş staj başvuru evraklarını içeren dosya e-postanın ek kısmına eklenerek gönderilecektir.

(Örn :11065000, Ahmet GÜLER)

 Başvuru Formları

Yabancı Uyruklu Öğrencilerimizin Dikkatine! (Önemli)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'nün 2021/25 sayılı genelgesi aşağıda yer almaktadır. Staj başvurusu yapacak olan yabancı uyruklu öğrencilerimiz genelge ve eklerini okuyarak istenilen bildirimleri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir.

 

 

DUYURU: KOOP Eğitim Modeli (İşletmede Mesleki Eğitim) Başvuruları

 

YTÜ KOOP Modeli eğitimine dâhil olmak isteyen öğrencilerin aşağıda yer alan protokol yapılan işletmelere ait liste içinden tercihlerini yaparak 01.02.2024 tarihi saat 17:00’a kadar KOOP başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirme, ağırlıklı not ortalaması ve tercih edilen işletme sıralamasına göre yapılacaktır.

Makine Mühendisliği bölümü İşletmede Mesleki Eğitim süreci hakkında bilgiye bölümümüz web sitesinde yer alan KOOP sekmesinden ulaşabilirsiniz.

İşletme tercihleri için ‘’Anlaşmalı İşletme Listesi’’ linki üzerinden anlaşmalı işletmelerin listesine ulaşabilirsiniz.

Aşağıda yer alan link üzerinden elektronik ortamda başvuru ve işletme tercihlerini yapabilirsiniz.

‘’Başvuru için tıklayınız’’ 

Aşağıda bulunan link üzerinden 2023-2024 Bahar Dönemi Makine Fakültesi KOOP Takvimine ulaşabilirsiniz.

“KOOP Takvimi”

Not: Bölüm KOOP Komisyonu tarafından öğrencilerin yapmış oldukları başvurular değerlendirildikten sonra İşletme Yerleştirme Sonuçları08.02.2024 tarihinde bölümümüz web sayfasından duyurulacaktır. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı