Ana içeriğe atla

DAHA ÖNCE ÇALIŞILAN SÜRELERİN ZORUNLU STAJA SAYDIRILMASI Hk.

23.05.2023/05-05 gün ve sayılı Senato kararıyla kabul edilen STAJ YÖNERGESİ’nde bulunan "Daha Önce Yapılan Stajın, Zorunlu Staja Saydırılması” başlığı altına eklenen MADDE 19 (3) kapsamında, öğrenim gördüğü program ile ilgili bir işte çalışmış veya bu yönergenin 8. maddesinin ilgili hükümlerini sağlaması koşuluyla çalışmakta olan öğrencilerin zorunlu stajlarını saydırabilmeleri için aşağıdaki adımları izlemeleri gerekmektedir; 

  1. Öğrencinin çalıştığı yer, öğrenim gördüğü program ile ilgili olmalıdır.
  2. Öğrenci halihazırda çalışmakta ise STAJ YÖNERGESİ'nin 8. maddesinin ilgili hükümlerinin sağlanması gerekmektedir.
  3. Bu iş yeri, Makine Mühendisliği Bölümü tanımlı staj yerleri listesinde mevcut olmalı ve saydırılacak staja uygun olmalıdır.
  4. İş yeri, tanımlı staj yerlerinde mevcut değilse Staj Komisyonu'na staj yeri tanıtım formu doldurularak gönderilmeli, Staj Komisyonu tarafından bu staj yeri onaylanmalıdır. Bunun sonucunda, eğer iş yerinin staja uygun olmadığı görülürse, staj yeri onaylanmayacak, bu şekilde çalışılan yerdeki faaliyet, zorunlu staj yerine saydırılamayacaktır ve aşama burada sonlanmış olacaktır. Öğrencinin uygun bir iş yerinde stajını yapması gerekecektir.
  5. Başvurulan çalışma tarihleri sürecinde öğrenci Üniversite tarafından sigortalı olmamalıdır. E-devlet SGK dökümü başvuru bilgilerine eklenmelidir. 
  6. Başvurulan tarihler için sadece bir (1) adet staj (Atölye veya Mesleki Alan 1 veya Mesleki Alan 2) saydırılabilir.
  7. YTÜ Eşdeğerlik ve İntibak İşlemleri Yönergesi'nin Madde 7(11)'i kapsamında intibak süresi kısıtlaması 7 yıl göz önüne alınarak, başvuru dilekçe tarihinden azami 7 yıl öncesine kadarlık bir çalışma süresi değerlendirmeye alınabilir.
  8. Eğer yukarıdaki bahse konu olan şartlar sağlanıyorsa, STAJ YÖNERGESİ'nin 8. maddesinin ilgili hükümlerinin de sağlanması koşuluyla çalışmakta olan öğrenciler, çalışma sürelerini, görev ve unvanlarını belgelendirerek Makine Mühendisliği Bölümü'ne başvuracaktır. 
  9. Başvuru adresi : mkmblm@yildiz.edu.tr
  10. Başvuru Belgeleri: 

a. Firmadan Alınacak Onaylı Dilekçe Örneği

b. Staj Saydırma Dilekçesi

c. E-posta ile Staj Defteri Teslimi Hk. (Staj Sicil Formu, Staj Defteri ve Teslim belgeleri vs. Form 8-12)

d. E-devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu/SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi modülünden alınacak barkodlu doküman (Çalışma tarihleri süresince öğrencinin Üniversite tarafından sigortalı olmadığının tespiti için)

e. İlgili tarih aralığında , OBS üzerinden alınmış ders programı evrakı

11. EK: Eğer yapılan çalışma, Atölye Stajı yerine saydırılacaksa, yukarıdaki şartlara ek olarak, Atölye Stajı yönergelerinde de daha detaylı belirtildiği üzere, Atölye Stajı Kontrol Çizelgesi’ne (Form 9) uygun başvuru yapılması gerekmektedir.